Kyrre Kverndokk

kverndokkKyrre Kverndokk is Professor in Cultural Studies at the University of Bergen.

 

 

 

 

Selected publications:
– (2015): Naturkatastrofer –  en kulturhistorie. Scandinavian Academic Press, in print.
– (2014) “Mediating the Morals of Disasters: Hurricane Katrina in Norwegian News Media” in Nordic Journal of Science and Technology Studies. 2: 78-87.
– (2013): Negotiating Terror, Negotiating Love. Commemorative Convergence in Norway after the Terrorist Attack on 22 July 2011. I: Theraputic Uses of Storytelling. An interdisiplinary Approach to Narration as Therapy. Nordic Academic Press 2013,  s. 133-156
– (2013): “Monumentalt og usynlig: Minnesmerkers vei inn og ut av glemselen”. I Anne Eriksen, Ragnhild Evang Reinton, Mia Göran (red.): Tingenes tilsynekomst. Novus forlag, Oslo 2013. 119-139.
– (2012): “I kveld er gatene fylt av kjærlighet”: Om spontane minnesteder, communitas og rituell renselse ette 22. juli 2011. I: Kulturaliseringens samhälle. Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning ved Tema Q 2002-2012. Linköping: Linköpings universitet 2012, s. 191-197.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s